Целите на „Писател назаем“

Какво целим?

Целта на Кампанията “Писател назаем” е да покаже на всички, свързани с българското образование, че часовете по литература могат да бъдат модерни, разнообразни и интересни, а фигурата на писателя може да бъде модел за подражание.

Искаме учениците да знаят, че крайната цел на изучаването на литературни произведения не е да разбират “какво е искал да каже авторът”, а да разпознават посланията на текста, да могат да прехвърлят мисленето за литературните ситуации към своя собствен живот и опит, да развиват своята емоционална интелигентност и емпатия именно чрез процеса на четене в различните му форми.

Какъв ефект очакваме?

Очакваме в рамките на година включили се в инициативата писатели да посетят поне 100 класа в цялата страна, като се срещнат с минимум 2000 ученици на възраст между 14 и 19 години. За много от тях това би бил буквално първи досег с жив автор.

Материалите, които ще подготвяме около гостуванията, ще достигат до цели училища, ще бъдат поставяни и в училищни библиотеки, за да насърчават и последващи срещи от кампанията.