Фондация „Детски книги“

Фондация „Детски книги” е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена полза, която работи за насърчаване на четенето сред децата, подкрепя развитието и представянето на детската литература, подкрепя превръщането на библиотеките и читалищата в България в съвременни културни центрове чрез нестандартни кампании и инициативи в национален мащаб.

Целите на фондацията са:

  • Да подпомага развитието на групи по проблемите на четенето; да подпомага и насърчава интереса към книгите чрез образователни кампании, без да влиза в конфликт с установените законови рамки; да набира средства за модернизиране на библиотечните фондове; да запознава децата и подрастващите с книгите чрез различни методи и да съдейства за активното развитие на детската литература в България;
  • Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на четенето и грамотността сред децата и подрастващите в страната;
  • Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на четенето, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на четенето сред децата;
  • Да представя и популяризира съвременните български детски автори и детска литература на международни панаири и форуми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *