За какво ще използваме дарението ти?

Благодарим ти, че искаш да допринесеш за разрастването на програмата „Писател назаем“!

Тя се координира от екипите на „Аз чета“ и фондация „Детски книги“, но финансирането й на този етап е изцяло със средства от спонсори. Бюджетът ни за първата година на програмата е 50 000 лева за реализирането на поне 100 срещи, както и за покриването на административните разходи и адекватното отразяване на програмата. Покриваме транспортните разходи и нощувките на писателите, както и хонорар за техните лекторски часове, за да бъде програмата напълно безплатна за училищата и учениците.

На този етап сме събрали малко под 10 хил. лева и продължаваме с търсенето на нови партньори. Компаниите могат да се свържат с нас по e-mail на pokani@pisatelnazaem.com – при тях възможността е спонсорство към „Аз чета“ или дарение към фондация „Детски книги“. Физическите лица могат да направят дарение през PayPal от бутона вдясно или към акаунта на „Писател назаем“.

Ще сме ти благодарни, ако изпратиш този линк на познати и приятели, които биха искали да помогнат! А ние ще отчитаме получените средства през всеки календарен месец с нужната конфиденциалност.