Какво очакваме да се случи?

Очакваме в рамките на година включили се в инициативата писатели да посетят поне 100 класа в цялата страна, като се срещнат с минимум 2000 ученици на възраст между 14 и 19 години. За много от тях това би бил буквално първи досег с жив автор.

Материалите, които ще подготвяме около гостуванията, ще достигат до цели училища, ще бъдат поставяни и в училищни библиотеки, за да насърчават и последващи срещи от кампанията.