“Писател назаем” е кампания на най-големия сайт за книги и четене у нас “Аз чета”. Ако искате да подкрепите инициативата, пишете ни на pokani@pisatelnazaem.com.

Panel 1

Защо го правим?

За много от българските ученици думата “писател” означава “черно-бяла снимка от учебника по литература”, просто автор, включен в учебната програма, върху която трябва да държат безброй изпити и тестове, повтаряйки заучени фрази и конструкции.

Темите, по които учениците са принудени да разсъждават в часовете по литература, често са далечни и не могат да предизвикат и задържат интереса им. Същевременно учителите са задължени да преподадат огромно количество материал, като разполагат с ограничен времеви ресурс и буквално никакви възможности за “импровизация” в подбора на произведенията.

Като резултат от това много подрастващи на възраст между 14 и 18 години губят напълно интереса си към четенето на всякакъв вид литература.

Panel 2

Какво очакваме да се случи?

Очакваме в рамките на година включили се в инициативата писатели да посетят поне 100 класа в цялата страна, като се срещнат с минимум 2000 ученици на възраст между 14 и 19 години. За много от тях това би бил буквално първи досег с жив автор.

Материалите, които ще подготвяме около гостуванията, ще достигат до цели училища, ще бъдат поставяни и в училищни библиотеки, за да насърчават и последващи срещи от кампанията.

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder